Nästa tips

Vi vill att din upplevelse av SPONSOR.ME ska vara bekväm och säker. Därför ber vi dig att läsa våra användarvillkor innan du använder plattformen.

Introduktion

Genom att använda SPONSOR.ME och dess tillhörande tjänster (SPONSOR.ME) och "Tjänsten" som erbjuds av SPONSOR INTERNATIONAL AS och dess samarbetspartners ("SPONSOR INTERNATIONAL AS" och "Supplier"), Du och den organisation du representerar ( "Du", "Din", "Din" och "Besökaren") accepterar dessa villkor samt de juridiskt bindande villkoren i den norska lagstiftningen ("lagen" och "lagen") och domstolen . Om du inte håller med om att vara bunden av villkoren, får du inte komma åt eller använda den här tjänsten.

Alla besökare

För att behålla SPONSOR.ME: s status som en stark och pålitlig tjänst krävs en besökare eller användare av tjänsten att följa följande enkla regler:

 • Publicera inte information som bryter mot eller bryter mot lagen eller andra besökares rättigheter på Tjänsten.
 • Publicera inte felaktig, falsk, vilseledande eller oärlig information.
 • Utför inte åtgärder mot andra besökare som är av hotande, kränkande, trakasserande, förolämpande, skadande, obscent eller mockande natur.
 • Missköt inte andra besökares personuppgifter.
 • Distribuera inte material som är oönskat av andra användare, till exempel annonser, reklammaterial, skräppost eller kedjepost. Kör inte postlistor eller andra former av auto-responders via tjänsten.
 • Distribuera inte skadlig programvara, till exempel virus eller trojanska hästar, genom koder, bilder, filmer eller program som är utformade för att irritera och störa användarna, tjänsten, leverantören eller samarbetspartnerna i tjänsten.
 • Stör inte driften av Tjänsten genom att överbelasta systemet med otillräckligt stora filer eller annat material.
 • Ge inte andra tillgång till Tjänsten genom att distribuera lösenord eller annan information, eftersom detta är strängt olagligt.
 • Försök inte kringgå någon säkerhetsåtgärd på Tjänsten eller försök att omvända någon av programvaran som ägs av Leverantören.

Det är inte nödvändigt att registrera sig som användare för att kunna kommentera enskilda insamlare. Du är dock ansvarig för att dina tjänster uppfyller kraven som anges av Tjänsten.

 • Var respektfull för andra på Tjänsten, behåll en bra ton och håll fast vid ämnet. Du har inte rätt att publicera innehåll som försöker sälja produkter eller tjänster till organisationer. Sådant innehåll kommer att tas bort utan föregående meddelande till dig.
 • Leverantören förbehåller sig rätten att ta bort innehåll som strider mot lagstiftning eller är sexistiskt, rasistiskt eller våldsamt. Detsamma gäller för nedlåtande kommentarer angående ras, religion, sexuell läggning etc. Detsamma gäller innehåll som strider mot Tjänstens etiska grundregler, vilket motsvarar reglerna för ordning och rättvisa spel i idrottsvärlden. Värdesbasen är densamma. Leverantören förbehåller sig rätten att blockera en användare från att lägga ut innehåll på Tjänsten, om han eller hon inte följer villkoren eller sekretesspolicyen.
 • Vänligen kontakta vår kundtjänst om du ser olämpliga kommentarer.
 • Innehåll som publiceras på Tjänsten anses vara publicerat i enlighet med detta ansvar. Kom ihåg att du måste ha säkerställt rättigheterna när du delar bilder och filmer och vi har inget ansvar för allt som publiceras eller delas av dig på tjänsten.

Tjänsten är föremål för norsk lagstiftning om sedvänjor, regler och beteende på Internet. Det är inte tillåtet att kopiera innehåll från Tjänsten utan skriftligt tillstånd från Leverantören eller dess officiella signatarpartner.

Det är Leverantörens policy att säga upp medlemskapsbehörighet för alla användare som bryter mot upphovsrätten vid snabb anmälan till Leverantören av upphovsrättsinnehavaren eller upphovsrättsinnehavarens juridiska agent. Utan att begränsa det ovanstående, om du tror att Ditt arbete har kopierats och publicerats på Tjänsten på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång, var vänlig uppge vår upphovsmann och kundservice med följande uppgifter: (1) en elektronisk eller fysisk signatur av Person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren av upphovsrättsintresset. (2) En beskrivning av det upphovsrättsskyddade arbetet som du hävdar har åsidosatts. (3) En beskrivning av platsen på Tjänsten av det material som du hävdar är intrång. (4) Din adress, telefonnummer och e-postadress.

Du samtycker till att ersätta Leverantör, dotterbolag, dotterbolag, tjänstemän, anställda, agenter, samarbetspartners och licensgivare (kollektivt "Leverantörspartierna") från skulder, fordringar och kostnader (inklusive advokatkostnader och juridiska kostnader) i samband med:

 • Ditt innehåll
 • Din användning av eller oförmåga att använda Service;
 • Din överträdelse av villkoren
 • Din överträdelse av ett kontrakt eller någon annan parts rättigheter, inklusive alla användare. eller
 • Din överträdelse av gällande lagar, regler eller föreskrifter.

Leverantören förbehåller sig rätten att på eget ansvar ta det exklusiva försvaret och kontrollen över alla frågor som annars är föremål för ersättning från Dig, i vilket fall du kommer att samarbeta fullt ut med Leverantören för att hävda eventuella tillgängliga försvar. Denna bestämmelse kräver inte att Du sköter någon av Leverantörsparterna för någon oförenlig affärspraxis av den här parten eller för dennes parti bedrägeri, bedrägeri, falskt löfte, förvrängning eller döljande, undertryckande eller utelämnande av något väsentligt faktum i samband med Tjänsten enligt nedan . Du godkänner att bestämmelserna i detta avsnitt kommer att överleva eventuella uppsägningar av ditt konto, villkoren eller din tillgång till service.

Registrerade besökare

För att kunna använda valda funktioner och skapa en eller flera insamlingar måste du registrera dig genom att skapa ett konto ("Kontot") med ett användarnamn, din e-postadress och välja ett unikt lösenord. All information som lämnas under registreringen måste vara exakt och fullständig. Luras inte vara någon som du inte är. Välj inte ett användarnamn som kan vara stötande mot andra besökare. Eventuella missbruk av tjänsten kommer att leda till att ditt konto och dess associerade insamlingar raderas. I de fall där lagen har blivit bruten, kommer detta att rapporteras till polisen.

Du måste vara minst 13 år eller ha tillstånd från en vuxen över 18 år för att kunna registrera dig för ett konto. Om efterfrågat, måste du lämna in dokumentation till Leverantören för att bevisa detta tillstånd.

Du är ensam ansvarig för de aktiviteter som genomförs genom Ditt konto, skydda ditt lösenord etc. Om du misstänker att ditt konto och insamlingar missbrukas kontaktar du Leverantören omedelbart.

Du kan kontakta kundtjänst för att ditt konto ska raderas och insamlingar när som helst stängas.

Genom att skapa ett konto accepterar du att ta emot information från leverantören. Du kan senare avbryta mottagandet av sådan information.

Insamlingsansvariga

Leverantören måste godkänna din insamling både när du skapar det och när du ändrar det senare.

Leverantören förbehåller sig rätten att när som helst avvisa insamlingar och kan inte garantera en tidsperiod för godkännande av en insamling, även om bearbetningsperioden normalt är bara några dagar lång. Vidare förbehåller Leverantören sig rätten att be dig ändra vissa aspekter av din insamling för att göra den lämplig för godkännande och offentliggörande. Leverantören kan när som helst avbryta, byta eller radera ditt konto eller insamling. Du får vanligtvis en motiverad förklaring.

Genom att skapa en insamling, ingår du ett juridiskt bindande kontrakt ("kontrakt") med sponsorer som stöder din insamlare genom bidrag, som ger innehavaren rätt till belöning, vilket anges i insamlingens villkor. Leverantören är inte en del av detta kontrakt och kan inte garantera att belöningen tillhandahålls som utlovat eller i tid. Detta är insamlingsansvarigs ansvar. Leverantören påtar sig inget ansvar för att kontraktet uppfylls eller bryts.

Det är inte tillåtet att erbjuda förbjudna föremål, föremål som strider mot normerna och de etiska reglerna i Tjänsten, eller föremål som bryter mot lagen, som belöningar eller givande föremål.

Du får inte missbruka de personuppgifter du får från sponsorer eller andra besökare genom insamlingsprocessen. Dessa uppgifter kan innehålla bland annat information, namn, e-post och adressadresser. Denna information avslöjas med det enda syftet att stödja en viss insamling och får inte användas för något annat ändamål.

Du är ensam ansvarig för informationen som lämnats i samband med din insamling, samt att du följer de lagar och förpliktelser som du har tagit på under insamlingens gång.

Du bekräftar att du har rätt att använda information och relaterade material som skickas till dig (till exempel bilder, foton, filmer, videor och texter). Du ger leverantören icke-exklusiv, världsomspännande rätt att använda dina exponerade material för marknadsföring utan avgifter, royalties och liknande avgifter, oavsett om insamlingen är över eller har upphört. Du ensam ansvarar för licensiering och royalties betalningar till ägaren av materialet i fråga. Detta är inte leverantörens ansvar.

Du ger leverantören tillåtelse att redigera, modifiera, ta bort eller översätta information och relaterade material på Tjänsten, inklusive innehåll som publiceras av dig, helt eller delvis.

Skapa ett konto eller insamling är gratis. Men donationer till din insamling är föremål för avgifter . Förutom att betaltjänsterna betalar en avgift för sina tjänster, betalar leverantören en administrativ och en plattformsavgift. Dessa kostnader kommer att dras av från de insamlade pengarna innan dessa görs tillgängliga för betalning till ditt bankkonto. Du är ansvarig för att rapportera och betala eventuella extra avgifter eller skatter i samband med din användning av tjänsten.

Leverantören har rätt att återkalla bidrag och den slutliga utbetalningen kanske inte alltid motsvarar det angivna kvittot på Tjänsten.

Du kan begära utbetalningar så snart insamlingen har slutförts och måste utföra utbetalningar inom 90 dagar efter fondens slut. Oanställda avgifter kan överföras till Leverantören eller andra insamlingar.

Genom att skapa en fundraiser accepterar du villkoren för betalningstjänsterna.

Sponsorer

Du debiteras det belopp du har bidragit till. Atleten / laget representerad av en insamlingsansvarig kommer att få ditt bidrag oavsett om det övergripande insamlingsmålet uppnås och du får din belöning. Detta är insamlingsansvarigs ansvar.

Genom att stödja en insamling accepterar du villkoren för leverantören av betaltjänst.

Du erkänner risken att stödja en insamling, vad gäller ändringar och förseningar. Leverantören är inte ansvarig för dessa faktorer, än mindre slutförandet av insamlingen. Detta ansvar hör till insamlingsansvarig. Leverantören är inte ansvarig för att insamlingsansvarig följer lagstiftning om belöningar och andra tjänster. Leverantören kommer inte att bli involverad i några tvister om sådana frågor.

Du måste ange e-postadress och postadress för att få en belöning som levereras. Endast insamlingsansvarig kommer att kontakta dig om frågan.

Vid misstänkt missbruk av betalkort eller andra betalningsmetoder, kontakta betalningsleverantören eller kortutgivaren omedelbart. Leverantören är inte ansvarig för missbruk och kommer inte att bli involverad i sådana fall.

Leverantören förbehåller sig rätten att bestämma vilka bidrag som är godkända och att när som helst radera eller avbryta bidrag.

Leverantör

Leverantören förbehåller sig rätten att upphöra eller byta Tjänsten när som helst, utan förvarning eller ytterligare ansvar.

Leverantören är inte ansvarig för förluster eller skador som uppkommit av en användare till följd av användningen av Tjänsten.

Leverantören förbehåller sig inte rätten att lämna ut personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-postadresser) till tredje part utan föregående tillstånd.

Tjänsten innehåller länkar till andra tjänster och webbplatser ("Tredje parts webbplatser") och applikationer ("Tredjepartsapplikationer") och annonser för tredje part ("Tredjepartsannonser"). Sådana tredje parts webbplatser, tredjepartsapplikationer och tredjepartsannonser står inte under leverantörens kontroll. Leverantören är inte ansvarig för tredje parts webbplatser, tredjepartsapplikationer eller tredjepartsannonser. När du lämnar vår tjänst reglerar våra användarvillkor inte längre. Du bör granska tillämpliga villkor och policyer, inklusive sekretess- och datainsamlingsförfaranden, av tredje parts webbplatser eller tredjepartsprogram och borde göra vad som helst. Du känner dig nödvändig eller lämplig innan du går vidare med någon transaktion med någon tredje part.

Med undantag av innehållet godkänner du att leverantören och dess dotterbolag äger alla rättigheter, titel och intresse för Tjänsterna (inklusive men inte begränsat till någon datorkod, teman, objekt, berättelser, begrepp, konstverk, animationer, ljud, musikaliska kompositioner, audiovisuella effekter, metoder för drift, moraliska rättigheter, dokumentation, chattavskrivningar och serverprogramvara). Du kommer inte att ta bort, ändra eller dölja upphovsrätt, varumärke, servicemärke eller andra rättigheter för upphovsrätter som ingår i eller åtföljande Webbplatsen eller Tjänsterna.

SPONSOR.ME AVSÄGER SIG SPECIFIKT ALLA GARANTIER OCH VILLKOR FÖR SÄLGBARHET, ÖVERTRÄDELSE OCH EGNETHET FÖR SÄRSKILT SYFTE OCH NÅGRA GARANTIER SOM ANSVARAS AV NÅGON KURS AV FÖRHANDLING, KURS AV PRESTANDA ELLER ANVÄNDNING AV HANDEL. INGET RÅD ELLER INFORMATION (MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG) SOM ERHÅLLS AV DIN LEVERANTÖR SKALL INNEHÅLLA EN GARANTI.

September 2018
Oslo, Norge