Nästa tips
Starta en insamling

Genom att använda SPONSOR.ME kan du vara säker på att du skapar en fundraiser som är NCAA-kompatibel.

Efterföljande

När du har skickat in din insamling för godkännande, granskar vår kundtjänst din insamling och försäkrar att den överensstämmer med NCAA-insamlingsregler innan den godkänns och publiceras. Alla insamlade donationer kommer att rapporteras och överföras till dig.

NCCA-insamlingsregler

Nuvarande NCAA-idrottare får ta upp belopp som inte är högre än kostnaden för deltagande vid en viss icke-NCAA-händelse.
Inga donationer från universitetets medlemsförbund / givare, proffsagenter eller sportföretag accepteras.

Gymnasieskolor kan samla in upp till kostnaden för årligt deltagande i sin sport.
Inga donationer från universitetets medlemsförbund / givare, pro-agenter eller sportföretag.